O nas

Ogólne warunki TRANGOR

Wstępna – szacunkowa wycena usługi

Kalkulujemy z grubsza wg m² powierzchni wyklejania, ilości warstw, rodzaju wstępnie dobranej folii.

Projekt grafiki / robocze pliki montażowe

 • przekazuje nam Klient w postaci plików komputerowych najlepiej z rozszerzeniem .cdr (Corel) lub .pdf, pliki zdjęciowe wchodzące w skład grafiki powinny mieć rozszerzenie min. 150 dpi, pozostała grafika w postaci wektorowej (krzywe, wektory, ścieżki…), całość w skali 1:1 dopasowanej do Państwa samochodu. Większe pliki można udostępnić na naszym FTP (www.trangor.pl pośrodku dln. części str. głównej) lub przesłać Transfer-em podając jedynie link.
 • lub przygotowują go nasi graficy w cenie 200-500…/?/ PLN netto w zależności od czasu poświęconego na prace graficzne/koncepcyjne, wprowadzanie niezbędnych korekt, zmian koncepcji. Wszelkie materiały, które można wykorzystać do przygotowania projektu / pliku montażowego, ich jakość m.in. minimalna rozdzielczość, postać (wektorowa) itd., przyspieszają proces jego tworzenia.

UWAGA:
Przy zamówieniu kompleksowej usługi w TRANGOR (projekt + oklejenie), wykonanie projektu jest usługą bezpłatną w przypadku min. w-ści za oklejanie 2.000 PLN netto (słownie: 2 tysiące złotych). Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem projektu, należy dokonać przedpłaty gotówką lub przelewem (f-ra proforma) w wys. 200 PLN netto (słownie: dwieście złotych), która jest zaliczona na poczet oklejenia samochodu/-ów w TRANGOR i zostanie odliczona od końcowej ceny usługi.
Jeżeli oklejenie nie zostanie wykonane w TRANGOR, opłata przechodzi na pokrycie kosztów przygotowania projektu i nie podlega zwrotowi. Zamawiający może wtedy wykupić pliki robocze, jakie firma TRANGOR wykonała do czasu rezygnacji z dalszej usługi. Koszt projektu będzie wówczas rozliczony w oparciu o czas pracy naszych grafików. W przypadku rezygnacji, projekt staje się własnością TRANGOR i może zostać wykorzystany do realizacji innych zleceń lub odsprzedany osobom trzecim.

 

Wycena ostateczna usługi

Możemy podać dopiero po:

 • zatwierdzeniu dokładnie wyskalowanej w.w. grafiki (gotowy projekt)
 • określeniu ilości warstw
 • doborze folii
 • oraz ustaleniu stopnia trudności wyklejania.

Koszt standardowej kompleksowej usługi oklejania zawiera:

 • przygotowanie folii do wyklejenia (w tym wydruk z laminowaniem i/lub wycięcie)
 • przygotowanie wyklejanej powierzchni (odtłuszczenie)
 • naklejanie folii oraz jej obróbka termiczna

Miejsce wykonania usługi: standardowo – TRANGOR Piaseczno dla pojazdów o całkowitej wysokości do ok. 3 m oraz szer. max. do ok. ~2,65 m (max. wys. hali oraz światło bramy wjazdowej). Większe pojazdy lub takie, które z różnych przyczyn nie mogą do nas dotrzeć, oklejamy poza naszą firmą – w razie dodatkowych kosztów np. dojazd, wynajem hali itp. – za dopłatą.
W naszej hali niezależnie od pory roku panują odpowiednie od strony technologicznej warunki do oklejania (temperatura, brak kurzu, wilgoci, pomieszczenie zamknięte). W przypadku miejsc oklejania wskazanych przez Klienta, powinny one spełniać podobne kryteria przede wszystkim w zakresie temperatury, zapylenia i wilgotności.
Każdorazowy dojazd do Klienta lub w inne wskazane miejsce, w celu oględzin, pomiaru, wykonania zdjęć, rozklejenia, oklejenia, odbioru/zwrotu auta i innych usług – do uzgodnienia; w razie dodatkowych kosztów – za dopłatą.

Gorąco zapraszam do zapoznania się z przykładowymi wariantami oklejenia przykładowych modeli aut:

http://www.trangor.pl/pl-PL/cenniki.html

Przygotowanie powierzchni do oklejania

Polega na jej odtłuszczeniu. Do oklejania prosimy podstawiać czysty pojazd (wymyty, BEZ WOSKOWANIA!). Dziękujemy.

UWAGA:

oklejamy jedynie gładkie elementy lakierowane, niklowane/chromowane, pozbawione wad karoserii (rdzy, perforacji, wgnieceń mających wpływ na zniekształcenie grafiki/napisów, pogarszające jakość oklejania itp.).

Spojlery oklejamy jedynie w postaci zdemontowanej (tj. usługa bez de- i montażu).

Elementów wykonanych z tworzywa sztucznego nie oklejamy (np. czarnych zderzaków, obudów lusterek wstecznych, spojlerów, listew odbojowych itp. elem. plastikowych).

W przypadku kolizji z folią tylne oznakowania marki i modelu pojazdu standardowo odklejamy. Na życzenie folię wycinamy wokół oznakowań wzgl. naklejamy je ponownie (na folię).

Rozklejanie

– usunięcie poprzedniej grafiki/folii: na zapytanie i/lub po oględzinach, próbach.

UWAGA:

firma TRANGOR nie może brać na siebie odpowiedzialności z tytułu ewentualnych ubytków lakieru powstałych podczas rozklejania spowodowanych m.in. złą jakością powłoki lakierowej lub materiału, z jakiego wykonane jest podłoże. Prosimy o zrozumienie.

 

Wyklejanie wysokiej jakości standardową polimerową folią samochodową

 • Oracal 551 (1-kolorowa folia ploterowa, standardowo połysk)
 • Oracal 3551 (folia dedykowana do druku, wydruk laminowany!) oraz
 • OWV OneWayVision (przezierna – perforowana folia na szyby)

UWAGA:

w celu zapewnienia jak najdłuższej trwałości nadruku na i samej folii owv na tylnej szybie, zalecamy demontaż tylnej wycieraczki, bezpiecznika lub nie uruchamianie jej. To samo dotyczy bocznych szyb z mechanizmem opuszczania/podnoszenia – prosimy o skutecznie uniemożliwienie otwierania tego typu okien (poprzez np. demontaż bezpiecznika, korbki, umieszczenie czytelnej informacji).
Ww. folie Oracal (551, 3551) i folie tzw. krótkoterminowe, a także wylewane 2D przy większych przetłoczeniach, w odróżnieniu od droższych folii wylewanych 3D wymagają w miejscach przetłoczeń nacięć odprężających jednak nie naruszających zasadniczo przekazu grafiki reklamowej i w pełni akceptowalnych przez wszystkich naszych dotychczasowych Klientów.
Poglądowy elektroniczny wzornik kolorystyczny folii dostępny jest pod linkiem:

http://www.orafol.com/gp/europe/en/support/colour-cards/oracal-551-high-performance-cal
Standardowo dobieramy kolory folii jak najbardziej zbliżone do tych z projektu. Alternatywnie Klient podaje nam n-ry folii wybranych w oparciu o wzornik.

Grafika tymczasowa

(krótkoterminowa, np. na kampanie reklamowe)

  • Oracal 3641/641* (łatwa do usunięcia po zakończonym okresie aplikacji)

 

Folie opcjonalne

(wyceny na zapytanie)

 • innych producentów np. 3M, MACal, Avery, Bruxafol….
 • folie wylewane 2D, 3D (zmiana koloru), wylewane strukturalne (np. Carbon)

Czas przygotowania

 • folii drukowanej (i laminowanej): standardowo 3-5 dni roboczych od
  • zatwierdzenia plików graficznych umożliwiających przygotowanie folii i
  • podstawienia samochodu do pomiaru (jeśli konieczny).
 • folii ploterowej (bez druku) termin oklejenia możemy skrócić w ramach tzw. „oklejania ekspresowego” (na zapytanie).

 

Miejsce wykonania usługi

 • TRANGOR-Piaseczno (standard)
 • lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (wycena na zapytanie).
 • zasadniczo nie oklejamy samochodów na zewnątrz z uwagi na niebezpieczeństwo dostania się pod folię kurzu, piasku. Również temperatura (min. / max.) ma tu bardzo istotne znaczenie technologiczne. Stąd, aby zachować warunki gwarancji usługi, zalecamy, a nawet nalegamy, aby całość prac została przeprowadzona w naszym zakładzie.

 

Gwarancja

na montaż folii liczona od dnia wyklejenia: 12 m-cy

UWAGA:

nie dotyczy folii powierzonych!

Odnośnie trwałości folii i innych ich właściwości, na życzenie przesyłamy karty techniczne.

Trwałość reklamy jest wypadkową wielu czynników m.in.:

 • żywotność folii

 

Producent wysokiej jakości standardowych folii samochodowych podaje w warunkach klimatu środkowoeuropejskiego przy właściwym naklejaniu przez specjalistę i pionowej ekspozycji np.:

 • dla polimerowych folii do druku Oracal 3551 ok. 7 lat
 • dla polimerowych folii ploterowych Oracal 551 ok. 4 lata dla f. metalicznych, dla f. bezbarw. i kolorów 7 lat oraz dla f. białej i czarnej 8 lat
 • dla folii wylewanej 2D Oracal 951 białej i czarnej 12 lat, bezbarwnej i kolorów 10 lat
 • dla folii wylewanej 3D Oracal 970 białej i czarnej 10 lat, bezbarwnej i kolorów 8 lat, metalicznych 6 lat
 •  dla folii wylewanej 3D Oracal 975 typu Carbon 5 lat (3 lata przy poziomej ekspozycji)
 • dla folii banerowych Oracal 451 do oklejania elastycznych powierzchni np. plandek, banerów itp. – 3 lata

 

 •  jakość wydruków oraz oklejania (zachowujemy najwyższe standardy jakościowe)
 • warunki atmosferyczne (im dłuższa ekspozycja na światło słoneczne i inne niekorzystne warunki atmosferyczne tym krótsza trwałość barw i mechanicznych właściwości folii
 • sposób pielęgnacji, kontaktu z chemikaliami (agresywne chemiczne środki myjące, twarde szczotki, czy szorstkie gąbki nie wpływają korzystnie na trwałość folii, grafiki, reklamy)
 • warunki eksploatacji (im gorsze /np. sól drogowa, piach, gałęzie…/ tym krótsza trwałość folii i kolorów).

Płatność

 • Wpłata początkowa na poczet przygotowania projektu (jeśli konieczny): 200 PLN + VAT.
 •  I wpłata za oklejanie w wys. 40% w-ści usługi brutto na podstawie proformy (na zakup, przygotowanie folii i oklejanie).
 •  Pozostała kwota brutto przelewem potwierdzonym przed lub gotówką przy odbiorze auta.

Ważność naszych ofert cenowych   21 dni.

UWAGA:

firma TRANGOR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Klientów, spowodowane pośrednio lub bezpośrednio rodzajem przekazu zaakceptowanej przez naszych Klientów reklamy (elementów grafiki, napisów), jak i w związku z niedotrzymaniem terminów podawanych jako deklaracje o charakterze jak najlepszej woli ich dotrzymania. Firma TRANGOR kieruje się zasadami opartymi na poszanowaniu dobrego imienia (własnego i naszych Klientów), a tym samym o szeroko rozumianą etykę biznesową.

„Do terminowych realizacji zleceń oraz utrzymania najwyższych standardów jakościowych motywuje nas przede wszystkim wizja zadowolonych Klientów, szansa na ich powrót i/lub polecenie innym Klientom. Usługi świadczymy z należytą starannością, najlepszą wiedzą oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego.
Jesteśmy otwarci na pytania, sugestie i uwagi. Pragniemy zapewnić, że zawsze dokładamy wszelkich starań, aby spełnić najwyższe wymagania naszych Klientów.”

Zapraszamy Państwa do współpracy.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt.

Z serdecznymi pozdrowieniami z Piaseczna

Włodzimierz Zieliński
Product Manager
tel. kom.: 789 054 138
tel: 22 233 10 17
tel/fax: 22 233 10 12
e-mail: w.zielinski@trangor.pl
www.trangor.pl oraz www.trangorxl.pl

 

Szybka wycena
+48 22 233 10 17
Formularz Kontaktowy
close icon